De infographic geeft de bandbreedtes weer voor een passend Nederlands emissiereductiedoel in 2040 volgens verschillende verdelingsprincipes.
1,5 graden Celsius met beperkte overschrijding