De gemiddelde overschrijding van de kritische depositiewaarden neemt tot 2030 met een derde af. Een kwart van deze afname komt door het beleid in het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en door de Beëindigingsregeling veehouderij piekbelasters (Lbv-plus).
De gemiddelde overschrijding van de kritische depositiewaarden neemt tot 2030 met een derde af. Een kwart van deze afname komt door het beleid in het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en door de Beëindigingsregeling veehouderij piekbelasters (Lbv-plus).