DEMNAT: Dosis Effect Model Natuur Terrestrisch

Model

DEMNAT is een landsdekkend ecohydrologisch voorspellingsmodel (expertsysteem) ontworpen voor het voorspellen van de ecologische effecten van hydrologische ingrepen. De effectvoorspelling richt zich op de vegetatie.