IMAGE - Integrated Model to Assess the Global Environment

Model

Het IMAGE model is ontwikkeld om verschillende aspecten van het broeikaseffect en mondiale klimaatverandering te simuleren. Input voor het model zijn regionale bevolkings-, welvaarts-, beleids- en technologie-gegevens en ruimtelijke patronen voor klimaat, bodem, topografie, ecosystemen en landgebruik. Daarnaast gaat het model gaat uit van scenario aannames voor bevolkings-, economische, technologische en beleidsontwikkeling en de daarbij behorende activiteitenniveau's.