ROBOT: Risk Assessment for Target Species, Based on Toxic Equivalency

Model

Het ROBOT model schat de risico's van vervuiling van sedimenten met PCBs in voor de otter (Lutra lutra). De belangrijkste vragen die beantwoord kunnen worden met het model zijn: (1) wat zijn de effecten op de otter van huidige vervuilde sedimenten en (2) wat is de veilige concentratie PCBs in het sediment waarbij de otter beschermd is tegen aantasting van reproductie of de vitamine A huishouding.