STONE: Samen Te Ontwikkelen Nutrienten Emissie model

Model

Het model STONE wordt gebruikt om de belasting van het grond- en oppervlaktewater met fosfaat en nitraat uit de landbouw te berekenen. Het model richt zich primair op de nationale schaal. STONE is gezamenlijk met Alterra en RIZA ontwikkeld.