SWAP: Soil Water Atmosphere Plant model

Model

Het SWAP model wordt gebruikt om de waterstroming in de bodem te beschrijven. Kennis hierover is noodzakelijk, omdat water het belangrijkste transporterend medium voor bestrijdingsmiddelen en nutriënten is. SWAP levert dan ook de invoer voor de nationale modellen voor uit- en afspoeling van nutriënten (STONE) en bestrijdingsmiddelen (PEARL). SWAP wordt door Alterra ontwikkeld en beheerd.