Carbontax

Carbontax is een autoparkmodel dat de omvang en samenstelling raamt van het personenautopark in Nederland. Het model bestaat uit een nieuwverkopen- en een wagenparkmodel. Het model raamt de samenstelling en omvang van nieuwverkopen en het hele autopark onder invloed van beleidsmaatregelen en autonome ontwikkelingen.

Aard van het model

Het Carbontax-model raamt jaar-op-jaar de totale samenstelling van het wagenpark tot en met 2030. Het ‘autoparkmodel’ maakt voor de jaarlijkse nieuwverkopen gebruik van het ‘nieuwverkopen’ model. Daarnaast werkt het model op basis van jaar-op-jaaroverlevingskansen van personenauto’s (export- en sloopkansen) en is er een importmodule vormgegeven. Het ‘wagenparkmodel’ bevat voor alle auto’s de hoeveelheid CO2-uitstoot (gram/km ) per bouwjaar, het brandstoftype en de daaraan gekoppelde gemiddelde jaarkilometrages, de leeftijd van auto’s, uitgesplitst naar privé en zakelijk.

Voor het ramen van de overstap naar elektrische auto’s maakt het model in de basis gebruik van een Total Cost of Ownership (TCO) benadering. De TCO bevat gegevens over de totale kosten van het bezit en het gebruik van een auto gedurende de bezitsduur en bevat verder de afschrijvingskosten, de brandstofkosten, de belastingen en overige operationele kosten. De TCO is gemodelleerd per brandstof-autosegment-deelmarkt en wordt onder andere bepaald door de jaarkilometrages per segment en of de deelmarkten zakelijk, privé eigendom of private lease zijn. De andere factoren die van invloed zijn, maar die niet in geld zijn uit te drukken, zijn in het Carbontax model gemodelleerd aan de hand van ‘overstapdrempels’ tussen fossiele/conventionele auto’s en elektrische voertuigen (EV’s). De overstapdrempels zijn vormgegeven als een S-vormige innovatiekrommen, gebaseerd op de innovatietheorie van Rogers, en bepalen in combinatie met de TCO het overstapgedrag.

Carbontax is in eigendom en beheer van Revnext.

Voorbeelden van studies

Het PBL gebruikt Carbontax om de groei van het aantal elektrische personenauto’s te ramen. Dit gebeurt onder andere in de Klimaat- en Energieverkenning. Daarnaast is het model de laatste jaren onder meer door het PBL gebruikt voor de analyse van de effecten van het Klimaatakkoord (2019), de analyse van de leefomgevingseffecten van de verkiezingsprogramma’s (2021) en Kansrijk Mobiliteitsbeleid (2020).

Kenmerken

Modeltitel
Carbontax