De Waterplanner

De Waterplanner is een instrument waarmee de invloed van milieudruk op de oppervlaktewaterkwaliteit kan worden berekend. Het Planbureau voor de Leefomgeving gebruikt dit instrument voor nationale beleidsevaluaties. Een belangrijke uitvoervariabele is de nutriƫntenconcentratie in het oppervlaktewatersysteem. Door zijn opzet (stroomgebiedbenadering) sluit het model aan bij de vragen die de Kaderrichtlijn Water stelt. Het model maakt onder andere gebruik van metamodellen van STONE, PCDITCH en PCLAKE.