DEM - Data Exchange Module

DEM is een tool (Access database met een Visual Basic User Interface), dat wordt gebruikt door leveranciers van luchtdata uit meer dan Europese landen om ieder jaar in het kader van de EoI verplichting de luchtdata aan te leveren. De eigenaar van de DEM is de EEA. DEM wordt gebruikt om AirBase (zie aldaar) te vullen met gegevens.