DEMNAT: Dosis Effect Model Natuur Terrestrisch

DEMNAT is een landsdekkend ecohydrologisch voorspellingsmodel (expertsysteem) ontworpen voor het voorspellen van de ecologische effecten van hydrologische ingrepen. De effectvoorspelling richt zich op de vegetatie.