DIMITRI

DIMITRI - Dynamic Input-Output Model to study the Impacts of Technology Related Innovation - is een economisch input-output model voor Nederland en is ontwikkeld om productie en daaraan gerelateerde milieudruk in Nederland te berekenen in scenariostudies. De productie wordt berekend op het niveau van bedrijfstakken op basis van scenario’s betreffende finale vraag (binnenlandse consumptie en exporten) en technologie-ontwikkeling. De technologie van een bedrijfstak wordt hierbij beschreven aan de hand van alle inputs, zoals energie, materialen, kapitaal en arbeid.