NEV-Rekensysteem - SAVE Services

Model

Het doel van het SAVE-Services rekenmodel (‘SAVE’) is om de ontwikkeling van het energie-verbruik en energiebesparing van gebouwen in Nederland te beschrijven en te analyseren, voor het verleden en voor de toekomst. Het is één van ‘gebouwde omgeving’ modellen binnen het NEV-rekensysteem.

Aard van het model

SAVE is een simulatiemodel, wat betekent dat het de manier waarop allerlei factoren invloed hebben op het energiegebruik zo realistisch mogelijk probeert te benaderen. Deze factoren zijn de hoeveelheid gebouwen (vierkante meters), demografische en economische (bijv. aantallen werknemers), investeringskosten en energieprijzen, de gemiddelde buitentemperatuur en beleidsmatige aspecten. Het model simuleert hierbij het investeringsgedrag van eigenaren van gebouwen en bepaalt zo welke energie-technische maatregelen naar verwachting zullen worden toegepast.

SAVE berekent de gas- en elektriciteitsvraag van de hele gebouwvoorraad op basis van de meest voorkomende gebouwtypes en energiebesparende maatregelen. In SAVE is de gehele utiliteitsbouw, zowel gebouwen uit de dienstensector als industriële gebouwen. opgenomen.

Resultaten en voorbeelden van studies

Het model wordt voornamelijk gebruikt voor de Klimaat- en Energieverkenning (KEV), voorheen Nationale Energieverkenning (NEV). Voor de KEV kan het model de effecten uitrekenen van nationaal energiebeleid gericht op gebouwen of alleen de dienstensector. Daarbij is het ook mogelijk te ramen of de sector gebouwde omgeving voldoet aan een bepaalde energiedoelstelling.