NEV-Rekensysteem - SAWEC

Model

SAWEC ( Simulatie en Analyse model voor verklaring en voorspelling van het Woninggebonden Energieverbruik en CO2-emissie)  heeft als doel de simulatie van het gebouwgebonden energiegebruik van woningen, ten behoeve van toekomstramingen en de monitoring van energiebesparing Het is een van de ‘gebouwde omgeving’ modellen binnen het NEV-  rekensysteem.

Aard van het model

Het SAWEC-model is een simulatiemodel: het probeert de manier waarop allerlei factoren invloed hebben op het energiegebruik van woningen zo realistisch mogelijk te benaderen.  Het gaat daarbij om factoren die economisch (bijv. energieprijzen, investeringskosten), demografisch of economisch (bijv. aantal woningen en bewoners), natuurkundig (buitentemperatuur, thermische eigenschappen van constructies), gedragsmatig (aankoop van energiezuinige installaties en stookgedrag) of beleidsmatig zijn. 

SAWEC kan hiermee de ontwikkeling van de gas, elektriciteits-  en warmtevraag van de gehele woningvoorraad schatten. Het model doet dit op basis van een indeling in 60 woningklassen en de belangrijkste energiebesparende maatregelen. De ontwikkeling van externe warmtelevering via warmtenetten en de invulling van de aanbodkant daarvan zijn voor het model exogeen.

Resultaten en voorbeelden van studies

De belangrijkste toepassing van het model zijn ramingen voor de Klimaat- en Energieverkenning, de ‘KEV’ (voorheen Nationale Energieverkenning, de ‘NEV’).