PCDitch

Model

PCDitch is een model ter beschrijving en voorspelling van de (ongewenste) neveneffecten van eutrofiëring op de kwaliteit van het water en van aquatische ecosystemen.

PCDitch richt zich op het watertype sloten: ondiepe, smalle, (semi-)stagnante wateren.