Minste aantasting landschap bij nieuwbouw buitenrand Randstad

19-02-2004 | Nieuwsbericht

Nieuwe bouwlocaties aan de west- noord, en oostflank van de Randstadring geven de minste aantasting van het landschap. Verspreiding van bouwlocaties binnen het Groene Hart leveren de meeste aantasting op. Dit blijkt uit onderzoek van het Milieu- en Natuurplanbureau naar de effecten van nieuwbouwlocaties op natuur, landschap en water.