Europa op hete kolen: klimaatverandering bovenaan lijst milieuproblemen

30-11-2005 | Nieuwsbericht

Het Europees Milieuagentschap (EEA) geeft met ‘The European environment: state and outlook 2005’ een evaluatie van de ontwikkelingen in de afgelopen vijf jaar in 31 landen.

Het rapport beschrijft het milieu in Europa en benoemt de problemen. Klimaatverandering is daar één van. Andere problemen zijn biodiversiteit, zee ecosystemen, bodem en water, luchtverontreiniging en gezondheid. Voor het eerst bevat het rapport een analyse per land met prestatie-indicatoren en onderlinge vergelijkingen.