Platinametalen in lucht ver onder effectniveau

23-03-2006 | Nieuwsbericht

Platina, palladium en rhodium worden toegepast in katalysatoren van auto’s en komen door slijtage van katalysatoren in het leefmilieu terecht.

De in Nederland te verwachten jaargemiddelde concentraties in lucht zijn voor het eerst geschat. Voor platina liggen deze niveaus ver onder het niveau waarbij effecten te verwachten zijn. Voor palladium en rhodium kan door het ontbreken van gezondheidsrelevante informatie geen uitspraak worden gedaan.