Dilemma’s en kansen voor energie-voorzieningszekerheid, economie en milieu

03-05-2006 | Nieuwsbericht

Voor vermindering van de luchtverontreiniging en de uitstoot van broeikasgassen in Europa is een duurzaam energiebeleid nodig.

Een eerste verkenning laat zien dat klimaatbeleid ook de luchtvervuiling kan tegengaan, de voorzieningszekerheid verbetert en kansen biedt voor innovatie. Daardoor kan de milieueffectiviteit van het Europese energiebeleid worden vergroot, zonder Europa’s Lissabon strategie in de wielen te rijden.