EU actieplan biodiversiteit: bestaande instrumenten beter benutten

31-05-2006 | Nieuwsbericht

Effectieve acties voor Nederland om invulling te geven aan het EU actieplan zijn het afstemmen van bescherming van natuurgebieden met het beheer van het landelijke gebied en verbetering van milieucondities voor natuur.

De Europese Commissie kan de uitvoering van het actieplan ondersteunen door inzicht te geven in de ecologische samenhang van Europese natuurgebieden.