Uitstoot van koolstofdioxide gedaald in 2005

04-09-2006 | Nieuwsbericht

De uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) was in 2005 enkele procenten lager dan in 2004, vooral omdat de energiesector minder fossiele brandstoffen verbruikte.

In plaats van fossiele brandstoffen werden meer duurzame energiebronnen (biomassa, wind) ingezet voor de elektriciteitsproductie (+ 40 procent). Ook werd meer elektriciteit geïmporteerd dan in 2004. Dit concluderen CBS en MNP op basis van voorlopige energie- en productiegegevens over 2005.