Onzekerheid PM10-kaarten groot

16-11-2006 | Nieuwsbericht

De kaarten met concentraties van fijn stof (PM10) in Nederland van het Milieu- Natuurplanbureau (MNP) worden gebruikt als basis bij de beoordeling van de lokale luchtkwaliteit.

De onzekerheid in deze kaarten is echter groot. Het rapport legt de feiten en onzekerheden vast rond modelberekeningen en metingen van fijn stof. Ook worden de nieuwe inzichten rond fijnstofconcentraties verder uitgewerkt.