Kaderrichtlijn Water biedt in Nederland veel beleidsruimte

14-02-2006 | Nieuwsbericht

De Europese Kaderrichtlijn Water bepaalt dat het Nederlandse grond- en oppervlaktewater in 2015 overal van goede ecologische kwaliteit moet zijn.

Het voorgenomen beleid in Nederland leidt tot een geringe verbetering van de waterkwaliteit in de regionale wateren. Voor verbetering van de ecologische condities is een extra beleidsinspanning nodig, vooral voor fosfor.