Mondiale broeikasgasemissies sinds 1990 met 25 procent gestegen; in 2004 met 4 procent

09-11-2006 | Nieuwsbericht

De mondiale uitstoot van broeikasgassen door de mens is sinds 1970 met 75 procent gestegen tot circa 45000 megaton CO2-equivalenten.

In de periode 1990-2004 wordt de groei van wereldwijde emissies op 25 procent geschat, terwijl in 2004 de emissies met 4 procent zijn gestegen. Deze trends worden geschat op basis van internationale rapportages en statistieken.De CO2-uitstoot door ondergrondse kolen- en veenbranden en door afbraak van plant- en boomresten die achterblijven na houtkap en bosbranden, die erg onzeker is maar wel aanzienlijk, is daarbij niet meegenomen.