Temperatuurstijging kan binnen 2 graden blijven

14-11-2006 | Nieuwsbericht

De EU doelstelling (beperking van de wereldwijde temperatuurstijging tot hooguit 2 graden) kan alleen met hoge zekerheid worden bereikt bij stabilisatie van broeikasgasconcentraties op lage niveaus.

De hiervoor benodigde emissie-reducties zijn technisch mogelijk tegen directe kosten van zo’n 1-2 procent van het Bruto Nationaal Product. De inzet van verregaand klimaatbeleid, inclusief een breed pakket van maatregelen en een verbreding van deelnemende landen is dan wel noodzakelijk.