Website Wetenschappelijke Assessment en Beleidsanalyse Klimaatverandering (WAB) nu online

09-11-2006 | Nieuwsbericht

Op een aparte website worden de rapportages van dit onderzoeksprogramma op het gebied van klimaatverandering voor het publiek toegankelijk gemaakt.

Het onderzoeksprogramma Wetenschappelijke Assessment en Beleidsanalyse klimaatverandering (WAB) brengt relevante wetenschappelijke informatie bijeen en evalueert deze informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling en besluitvorming op het terrein van klimaatverandering. Daarnaast worden binnen het WAB voornemens en besluiten in het kader van de internationale klimaatonderhandelingen op hun consequenties geanalyseerd. WAB-analyses en -assessments geven een gebalanceerde beoordeling van de stand van de kennis ten behoeve van beleidsmatige keuzes.

WAB-website Offline

Update februari 2013.

Het WAB-programma is per 31-12-2010 afgesloten. De studies verricht in dit onderzoeksprogramma zijn beschikbaar via de PBL-website. De separate WAB-website is sinds februari 2013 niet meer online beschikbaar.