Kyoto-doelen met inzet van alle middelen haalbaar

19-12-2006 | Nieuwsbericht

De 15 pre-2004 EU lidstaten kunnen gezamenlijk de emissiereductiedoelstelling van het Kyoto Protocol halen. Dan moeten wel alle middelen worden ingezet.

Diverse lidstaten zullen hun reductiedoel waarschijnlijk niet halen, maar op EU-niveau wordt dit gecompenseerd door landen die verder gaan dan vereist. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de jaarlijkse rapportage over de voortgang van het Europese klimaatbeleid van het Europese Milieuagentschap.