Aanbieding Milieubalans en Natuurbalans

11-09-2007 | Nieuwsbericht

Zojuist heeft het MNP de Milieubalans en de Natuurbalans 2007 gepresenteerd. De beide balansen beschrijven jaarlijks de toestand van natuur en het milieu en de veranderingen daarin en geven een evaluatie van de effecten van beleid op de kwaliteit van het milieu respectievelijk de natuur en op het al dan niet halen van de gestelde doelen.

De Milieu- en Natuurbalans in 2007 gaan speciaal in op de relatie tussen milieudoelen voor de natuurkwaliteit. Minister Verburg (LNV) en minister Cramer (VROM) hebben de boeken in ontvangst genomen.