Ontwerp-Nationaal Waterplan onduidelijk over dilemma’s

11-05-2009 | Nieuwsbericht

Het ontwerp-Nationaal Waterplan is onvoldoende duidelijk over de dilemma’s bij realisatie van haar streefbeelden.

Hoewel het plan overzichtelijk en toegankelijk is, zijn de hardnekkige problemen bij het realiseren van de langetermijnstreefbeelden onvoldoende helder beschreven. Dilemma’s rond betaalbaarheid, aanpassing van het bestaande ruimtegebruik en beperking van natuurschade zijn niet overal herkenbaar belegd in de beleids- en onderzoeksagenda van het waterplan; bijvoorbeeld voor de ambities tot intensiever gebruik van het IJsselmeer (zoetwatervoorziening) en de Noordzee (onder andere windparken en zandwinning). De review van het PBL is ter ondersteuning van de publieke inspraak (tot 22 juni) en van de besluitvorming over bijstelling en uitvoering van het waterplan.