Groei binnen grenzen: klimaatverandering en verlies van biodiversiteit

26-10-2009 | Nieuwsbericht

De huidige trends in het gebruik van fossiele brandstoffen en in inefficiënt landgebruik zullen op mondiale schaal leiden tot grootschalige milieuproblemen op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Opties om deze uitdaging tegemoet te treden zijn zowel technisch als economisch haalbaar.

Daarbij is het van cruciaal belang om institutionele en beleidsmatige randvoorwaarden neer te zetten voor een meer duurzame economie.