Analyse verkiezingsprogramma's door CPB en PBL

05-03-2010 | Nieuwsbericht

Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving bieden politieke partijen de mogelijkheid aan om hun verkiezingsprogramma voor de periode 2011-2015 te laten analyseren. De analyse zal zich voor een belangrijk deel op de overheidsfinanciën richten.

Daarnaast zullen de planbureaus ook aandacht besteden aan de terreinen onderwijs, milieu en natuur, woningmarkt en zorg. Ook worden de werkgelegenheidseffecten op lange termijn en de gemiddelde inkomenseffecten in kaart gebracht.