Vooral sociale grenzen aan verdichting

11-03-2010 | Nieuwsbericht

Een negatief oordeel over de stedelijke woonomgeving hangt vooral samen met sociale kenmerken van de buurt en niet zozeer met de fysieke kenmerken daarvan. Het gaat dan bijvoorbeeld om botsende leefstijlen en om ongewenst gedrag van buren, buurtgenoten en buurtbezoekers.

Het beleid zal daarom vooral rekening moeten houden met de sociale grenzen aan een verdere verdichting.