CPB en PBL hebben verkiezingsprogramma's geanalyseerd

20-05-2010 | Nieuwsbericht

Op verzoek van negen politieke partijen hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de effecten van de verkiezingsprogramma’s op economie en milieu in beeld gebracht.

De analyse laat zien dat elke voorgenomen beleidsmaatregel voordelen én nadelen heeft. De programma's weerspiegelen de uiteenlopende keuzes die partijen voorstaan.