Landgebruik voor biobrandstoffen leidt tot verlies aan biodiversiteit

27-05-2010 | Nieuwsbericht

Met de inzet van biobrandstoffen kan de emissie van broeikasgassen teruggebracht worden. Dit kan op de lange termijn de negatieve effecten van klimaatverandering op biodiversiteit beperken.

Voor vele biobrandstoffen wordt bestaande landbouwgrond ingezet. Door verdringing van de al bestaande landbouwproductie kan daardoor op korte termijn een indirect verlies van het areaal natuur elders ontstaan. Bij een integrale beoordeling van de effecten in een aantal cases, blijkt dat het honderden jaren kan duren voordat het korte termijn verlies van biodiversiteit zou zijn gecompenseerd door de vermeden klimaatverandering.