Doel klimaattop Kopenhagen dichterbij

28-05-2010 | Nieuwsbericht

Het Kopenhagen Akkoord blijkt wezenlijk bij te dragen aan de doelstelling om de opwarming van de aarde tot twee graden te beperken. Sinds de klimaattop hebben landen toezeggingen gedaan om hun uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Met deze toezeggingen zou maximaal zeventig procent van de noodzakelijke mondiale reductie van broeikasgasemissies worden gerealiseerd. Maar het risico is aanzienlijk dat de terugdringing lager uitvalt.