Daling luchtverontreiniging gaat minder snel

10-06-2010 | Nieuwsbericht

Het aantal plekken waar niet wordt voldaan aan de norm voor stikstofdioxide (NO2) zal de komende jaren sterk dalen. Uit een nieuwe rapportage blijkt echter dat die daling de komende jaren minder snel gaat dan gedacht. De opgave voor de betrokken overheden voor het tijdig oplossen van het aantal overschrijdingen van de norm is daarmee groter dan in 2009 ingeschat.