Onderzoek bevestigt juistheid meting natte stikstofdepositie

22-06-2010 | Nieuwsbericht

De natte depositie van stikstof in Nederland vindt vrijwel geheel in de vorm van ammonium en nitraat plaats. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek naar niet-routinematig gemeten vormen van stikstof in neerslag. Daarmee is de bijdrage van andere dan van ammoniak en stikstofoxiden afgeleide stoffen aan de totale stikstofdepositie in Nederland waarschijnlijk verwaarloosbaar.