Klimaatverandering vraagt om aanpassing natuurbeleid

20-08-2010 | Nieuwsbericht

Bij uitvoering van het huidige beleid blijft de natuur kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Behoud van alle dier- en plantensoorten per gebied is niet realistisch in het licht van de klimaatverandering.

Het beleid kan zich beter richten op het vergroten van het aanpassingsvermogen van natuur.