Eerste analyse regeerakkoord

19-11-2010 | Nieuwsbericht

Het kabinet heeft de brief d.d. 12 oktober 2010 van het PBL aan de Secretaris-Generaal van VROM inzake de eerste analyse van het Regeerakkoord op 19 november aan de Tweede Kamer toegezonden.

Uit de analyse blijkt onder meer dat de budgetverhoging voor hernieuwbare energie ontoereikend is om aan de Europese verplichting te voldoen en dat de verhoging van de maximumsnelheid per saldo tot reistijdwinst leidt maar op gespannen voet kan staan met Europese luchtkwaliteitseisen. Overigens is de omvang van de effecten afhankelijk van de nadere invulling van de aangekondigde maatregelen. Het kabinet moet daar nog over besluiten.