WLO-scenario’s nog steeds bruikbaar

09-12-2010 | Nieuwsbericht

De ontwikkelingen in demografie, economie en mobiliteit vertonen de laatste tien jaar grote schommelingen. Daarmee rees de vraag of de WLO-toekomstscenario’s, die een belangrijke basis vormen voor het ruimtelijk beleid van de rijksoverheid, nog steeds bruikbaar zijn. Dat blijkt zo te zijn. De schommelingen van de laatste jaren vallen merendeels nog steeds binnen de marges van de geschetste scenario’s.