PBL-bijdrage droogtedossier op het Klimaatportaal

01-06-2011 | Nieuwsbericht

Het jaar 2011 kent het droogste voorjaar sinds het begin van de metingen in 1906. De waterstanden in de Maas en de Rijn zijn uitzonderlijk laag. Deze droogte heeft gevolgen voor de landbouw en de natuur; daarnaast nemen door ontwatering de broeikasgasemissies uit veengebieden toe. De oorzaak ligt ten dele bij klimaatverandering. De overheid neemt maatregelen om de negatieve gevolgen van de droogte zo veel mogelijk te beperken.

Actuele informatie over de oorzaak en gevolgen van voorjaarsdroogte en de genomen maatregelen is te vinden op het Klimaatportaal. Zolang de droogte aanhoudt zal hier de laatste stand van zaken worden bijgehouden. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) draagt bij aan dit droogtedossier middels informatie over de gevolgen voor landbouw en natuur en voor broeikasgasemissies. Het klimaatportaal wordt onderhouden door het Platform Communication on Climate Change. Bij dit samenwerkingsverband zijn negen wetenschappelijke instituten betrokken, waaronder het PBL, die ieder vanuit hun eigen expertise hun licht schijnen over de actuele wetenschappelijke kennis rond klimaat en klimaatverandering.