Groter marktaandeel duurzame producten mogelijk

24-03-2011 | Nieuwsbericht

Het marktaandeel van duurzaam geproduceerde goederen, zoals koffie en hout, nadert de vijftig procent. Verdere stijging wordt moeilijker doordat er geen gelijk speelveld is voor producenten en doordat consumenten in verwarring raken door de vele certificeringsystemen. Een actievere rol van de overheid is daarom gewenst.