Duurzaamheid van biomassa in de ‘bio-based economy’

09-02-2012 | Nieuwsbericht

Door het beperkte aanbod van ecologisch duurzame biomassa zal in de Europese Unie (EU) de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde naar een op biomassa gebaseerde economie (‘bio-based economy’) waarschijnlijk beperkt blijven.

Dat is de belangrijkste bevinding van een quick-scan analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving en CE Delft.