Internationale visitatiecommissie komt naar PBL

05-11-2012 | Nieuwsbericht

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ontvangt tussen 12-16 november 2012 een internationale visitatiecommissie van wetenschappers  onder leiding van Lea Kauppi, directeur-generaal van het Finse Milieuagentschap SYKE. Doel van dit bezoek is om de kwaliteit van de producten en diensten van het PBL te beoordelen. Ook zal de commissie mogelijk aanbevelingen doen ten aanzien van de wijze waarop het PBL zijn functie als intermediair tussen beleid en onderzoek vervult. De visitatie vindt plaats in opdracht van de Begeleidingscommissie PBL, het college dat toezicht houdt op de kwaliteit en de maatschappelijke relevantie van het werk en op de werkwijzen van het planbureau.

De visitatiecommissie zal vooral gesprekken voeren met wetenschappers en beleidsmakers, inclusief de secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waaronder het PBL organisatorisch valt, en diverse directeuren-generaal van departementen waarvoor het PBL werk verricht, zoals IenM, EL&I en Buitenlandse Zaken (DGIS). Ook staan er gesprekken gepland met vertegenwoordigers van de twee andere planbureaus - CPB en SCP - en met directeuren van onderzoeksinstituten waarmee het PBL samenwerkt. Uiteraard spreekt de commissie eveneens met de directie en medewerkers van het PBL en met de leden van de Begeleidingscommissie van het PBL. Het definitieve rapport van de visitatiecommissie wordt in februari 2013 gepubliceerd, tegelijk met de reacties van de Begeleidingscommissie en de directie van het PBL.

Ter voorbereiding op de visitatie heeft het PBL een zelfevaluatie uitgevoerd: PBL Self-evaluation Report May 2008 – May 2012. Dit rapport dient als input voor de visitatiecommissie.

De leden van de visitatiecommissie zijn:

  1. Lea Kauppi (voorzitter), Director General, Finnish Environment Institute & Associate Professor in Limnology and Land Use Impacts, University of Helsinki, Helsinki, Finland
  2. Leen Hordijk, Professor Emeritus of Environmental Systems Analysis, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands & Principal Advisor & Head of Modelling Taskforce, Joint Research Centre, European Commission, Brussels, Belgium
  3. Judith Innes, Professor Emerita of City & Regional Planning, UC Berkeley, Berkeley, CA, USA
  4. Sheila Jasanoff, Pforzheimer Professor of Science and Technology Studies, Harvard Kennedy School, Harvard University, Cambridge, MA, USA
  5. Pushpam Kumar, Chief, Ecosystem Services Economics Unit, United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya & Reader in Environmental Economics, University of Liverpool, Liverpool, UK
  6. Wolfgang Lutz, Professor of Applied Statistics, WU - Vienna University of Economics and Business, Vienna & Leader, World Population Program, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria
  7. Richard Moss, Senior Staff Scientist, PNNL Joint Global Change Research Institute at the University of Maryland & Visiting Senior Research Scientist, Maryland’s Earth Systems Science Interdisciplinary Center, College Park, MD, USA
  8. Jeroen van den Bergh, professor at the University of Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona), Spain and professor in Environmental and Resource Economics at the VU University of Amsterdam, The Netherlands.