PBL, KNMI en Crok lanceren website Climate Dialogue

12-11-2012 | Nieuwsbericht

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en de wetenschapsjournalist Marcel Crok hebben gezamenlijk de internetsite ClimateDialogue.org gelanceerd: een internationaal blog waarop onderzoekers op uitnodiging over controversiële klimaatonderwerpen met elkaar in discussie gaan.

Er zijn verschillende blogs waarop klimaatonderzoekers met elkaar in discussie gaan, maar omdat het klimaatdebat sterk is gepolariseerd en gepolitiseerd zijn er weinig blogs waar klimaatonderzoekers die zeer verschillend denken over bepaalde onderwerpen op een constructieve manier met elkaar discussiëren.

De blog ClimateDialogue.org vloeit voort uit de wens van een groot deel van de Tweede Kamer om de wetenschappelijke discussie te faciliteren tussen klimaatexperts die de volledige bandbreedte aan inzichten beslaan. ClimateDialogue.org wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het doel van ClimateDialogue.org is erachter te komen waarover men het eens is, waarover men het oneens blijft en wat de mogelijke of waarschijnlijke achtergronden van dit verschil in inzichten zijn. Het doel van het project is nadrukkelijk niet ‘de controverses op te lossen’ of een objectief ‘wetenschappelijk’ eindoordeel te vellen over de discussieonderwerpen.

ClimateDialogue.org start met een discussie over de oorzaken van de snelle afname van het Arctische zeeijs en de vraag wanneer de Noordelijke IJszee in de zomer ijsvrij zou kunnen zijn. Over dit laatste lopen de meningen tussen de genodigde experts zeer uiteen: van het jaar 2016 tot eind deze eeuw, of zelfs nog later.

Onderwerpen die de komende maanden verder aan bod komen zijn klimaatgevoeligheid voor CO2, de zeespiegelstijging, de (on)betrouwbaarheid van de temperatuurmetingen, de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van klimaatmodellen en de mate waarin de oceanen warmte kunnen opnemen.