PBL-symposium 'De internationale concurrentiepositie van Nederlandse topsectoren en topregio's'

21-02-2012 | Nieuwsbericht

Hoe scoren de Nederlandse topsectoren op de internationale concurrentieladder? Welke regio's en vestigingsplaatsfactoren spelen daarbij een rol? En wat kan de Nederlandse overheid doen om de positie van de topsectoren te versterken? Welke investeringsagenda is daarvoor nodig?

Dit thema staat centraal tijdens het symposium over de internationale concurrentiepositie van Nederlandse topsectoren en topregio's dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op donderdag 8 maart organiseert naar aanleiding van een studie die het die dag presenteert. Met deze studie wil het planbureau een aanvulling bieden op de actieagenda’s van de door het kabinet ingestelde topteams voor de topsectoren. Op basis van empirische kennis en kwantitatieve analyses van de concurrentiepositie van de topsectoren binnen Europa laat het PBL zien dat juist ook kenmerken van het regionale vestigingsklimaat belangrijk zijn voor de internationale concurrentiekracht van de topsectoren. Een en ander mondt uit in een visie op Nederland en haar concurrentiepositie. Secretaris-generaal Buijink van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie neemt het eerste exemplaar van de studie in ontvangst.

  • Datum: donderdag 8 maart
  • Tijd: 10.30 tot 13.30 uur
  • Locatie: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Bezuidenhoutseweg 30 Den Haag.
  • Toegang: Gratis
  • Aanmelden: otto.raspe@pbl.nl

Globaal programma

Tijd Onderdeel
10.00 uur Welkom en registratie
10.30 uur Opening door de dagvoorzitter prof M. Hajer (directeur PBL) De heer C. Buijink (Secretaris-Generaal EL&I) neemt de publicatie in ontvangst en geeft een eerste reactie
10.50 uur Toelichting op de PBL-studie door de heer O. Raspe (PBL)
11.10 uur Reactie door Annemie Burger (Directeur-Generaal Natuur en Regio, ministerie EL&I)
11.30 uur Reactie door de heer A. Lundqvist (topteam Hightech)
11.50 uur Reactie door de heer A. van Dijk (wethouder Haarlemmermeer, Noordvleugel)
12.10 uur pauze
12.20 uur Paneldiscussie o.l.v. Hajer, met A. Oppers, A. van Dijk, O. Raspe, en E. van Leest (Brainport Development), A. Visser (gem. Rotterdam) en E. Reiding (IenM)
13.40 uur Afronding door de dagvoorzitter. Na afloop kunt u napraten met een broodje.

Na aanmelding sturen wij u het definitieve programma toe.