Decentralisatie omgevingsbeleid kan leiden tot fragmentatie en duplicatie van kennis

10-10-2013 | Nieuwsbericht

De decentralisatie van het omgevingsbeleid heeft als risico dat de strategische kennis over beleidsthema’s versnipperd raakt, of dat iedere decentrale overheid in de vergaring van kennis het wiel opnieuw gaat uitvinden. Dit is inefficiënt en ondoelmatig. Het is aan te bevelen dat de Rijksoverheid en de decentrale overheden de vraag naar en het aanbod van kennis in een gezamenlijk proces beter coördineren.