De Nacht van de Leefomgeving

03-07-2014 | Nieuwsbericht

Het PBL organiseert op woensdag 10 september in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam de 'Nacht van de Leefomgeving’. In een avondvullend programma schetst het PBL de uitdagingen voor het milieu-, natuur- en ruimtelijk beleid; daarnaast geven onder meer minister Melanie Schultz, Mr. New York Watermanagement Henk Ovink en cabaretier Dolf Jansen hun visie. U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor de Nacht van de Leefomgeving. De zaal is vol.

Het PBL nodigt belangstellenden uit om in gesprek te gaan over het Nederland van nu en straks. Hoe kunnen we onze samenleving nog verder verduurzamen? En hoe kan de creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven daaraan een bijdrage leveren? Wat is onze natuur ons waard? Hoe kunnen we ons beter wapenen tegen overstromingen? Moeten we de komende jaren (huur)woningen gaan bouwen of aanpassen? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de Nacht van de Leefomgeving. Een interactieve avond vol informatie, dialoog en entertainment.

Portretfoto Maarten Hajer

Maarten Hajer

Portretfoto Melanie Schultz

Melanie Schultz

Portretfoto Henk Ovink

Henk Ovink

Portretfoto Dolf Jansen

Dolf Jansen

Een greep uit het programma:

De Balans: hoe staan we ervoor?

Aan het begin van de avond presenteert Maarten Hajer, directeur PBL, de resultaten uit de ‘Balans van de Leefomgeving 2014’. Kern van dit PBL-rapport, dat op die dag uitkomt, is een evaluatie van het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu (IenM) zal het eerste exemplaar van de Balans in ontvangst nemen en haar reactie geven op de belangrijkste conclusies.

De woningmarkt: heeft huren weer toekomst?

Speciale aandacht is er voor de ontwikkelingen op de woningmarkt. Door de kredietcrisis heeft de koopmarkt een flinke dreun gekregen. Er lijkt nu weer een licht herstel te zijn. De vraag is of dit herstel doorzet of dat huren juist de toekomst heeft. En zijn de huidige huurwoningen wel toekomstbestendig?

Natuur: hoe integreren we natuur in onze dagelijkse leefomgeving?

Een ander belangrijk element in onze leefomgeving is ‘natuur’. De overheid heeft hier een visie op, maar wat vindt de burger/stedeling nu eigenlijk van natuur? Aan welke functies hechten mensen belang, wat zouden we graag willen? En hoe kunnen we dit gezamenlijk realiseren?

Het water: zijn we berekend op toekomstige risico’s?

Aan het eind van de avond zal Henk Ovink ingaan op de manier waarop we ons kunnen wapenen tegen overstromingen. De voormalig directeur-generaal Ruimte en Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert tegenwoordig de regering van Obama over de wederopbouw van de door de orkaan Sandy getroffen gebieden in de staten New York en New Jersey. De verouderde infrastructuur moet, zoals de president stelt, na de wederopbouw 'berekend zijn op de huidige en toekomstige risico's'.

Kritische noot

Cabaretier Dolf Jansen sluit af met een kritische noot op onze leefomgeving en hoe wij daar mee omgaan. Gevolgd door een borrel met muziek.

Waar en wanneer?

Woensdag 10 september 2014, programma van 20.00 uur – circa 23.00 uur, aansluitend borrel met muziek. Zaal open vanaf 19.30 uur; einde 0.30 uur. Toegang gratis. Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181K, 1019 HC Amsterdam.

Aanmelden

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor de Nacht van de Leefomgeving. De zaal is vol.