Nieuwe website maakt concurrentiepositie van Europese regio’s inzichtelijk

05-11-2014 | Nieuwsbericht

Wat is de belangrijkste afzetmarkt voor de hoog-technologische industrie in Noord-Brabant? Met welke regio’s concurreert de financiële en zakelijke dienstverlening in Noord-Holland? Wat zijn de sterke punten van de economie in grote agglomeraties als Parijs, agrarische regio’s als Andalusië en de technologische industrie in het Ruhrgebied? En hoe ontwikkelt zich dit allemaal over de tijd? Een nieuwe website, ontwikkeld door het PBL in samenwerking met de EU, geeft een antwoord op dit soort vragen. De site geeft informatie over de economische bedrijvigheid van 256 Europese regio’s.

‘Het Europese scorebord van regionaal concurrentievermogen’ is een nieuwe website die een overzicht geeft van de concurrentiepositie van Nederlandse en Europese regio’s. Voor 256 Europese regio’s is in kaart gebracht wat hun belangrijkste concurrenten zijn, hoe ze scoren ten opzichte van deze concurrenten, wat de sterke en zwakke punten van de regio zijn en wat hun belangrijkste afzetmarkten zijn. Voor deze website is een speciale methodiek gebruikt waardoor alleen die regio’s met elkaar worden vergeleken die daadwerkelijk ook economisch iets met elkaar te maken hebben. De website geeft onmisbare informatie voor beleidsmakers die een ‘smart specialisation strategy’ willen opzetten. Deze strategie is gefundeerd op de bewezen kracht van een regio. De Europese Commissie stelt een smart specialisation strategy verplicht voor het verkrijgen van regionale subsidies.

Interactieve site met gedetailleerde informatie over 256 Europese regio’s

De website ‘Het Europese scorebord van regionaal concurrentievermogen’ geeft een schat aan informatie over de economie van alle Europese regio’s. De site bevat de meest recente data tot 2010. Tevens is in beeld gebracht hoe sterk het handelsnetwerk van Europese regio’s is in vergelijking tot andere regio’s en tot specifieke concurrenten. Deze nieuwe site laat zien hoe de concurrentie in de loop van de tijd verandert. Dit geeft handvatten voor het versterken van de concurrentiepositie. Hiernaast is de nieuwe website interactief waardoor veel meer en gedetailleerde informatie toegankelijk is.  Tevens is meer achtergrondinformatie beschikbaar, zoals wat belangrijke handelspartners van regio’s zijn.

De website is ontwikkeld door het PBL in samenwerking met het Institute of Prospective Technology Studies, Joint Research Centre (IPTS-JRC) van de Europese Commissie.