Voorstellen voor klimaatbeleid stap vooruit, maar nog niet genoeg voor 2°C

16-12-2014 | Nieuwsbericht

De voorstellen voor klimaatbeleid die recentelijk zijn geformuleerd door China, Europa en de VS vormen een belangrijke stap voorwaarts in internationaal klimaatbeleid. Een ambitieuzer akkoord is nodig om daadwerkelijk klimaatverandering te beperken in lijn met het algemene doel van klimaatbeleid. Het gaat hierbij zowel om het betrekken van meer landen als om ook sterkere emissiereducties. Een belangrijke factor hierbij speelt de financiering van het beleid en de verdeling van de lasten.

Een nieuwe studie gepubliceerd in Nature Climate Change, met betrokkenheid van het PBL, toont mogelijke scenario’s voor toekomstig klimaatbeleid  ter ondersteuning van de onderhandelingsprocessen tussen Lima nu en Parijs in 2015. Daarnaast publiceert het PBL ook een policy brief waarin wordt ingegaan op de consequenties van vertraging in de formulering van internationaal klimaatbeleid.

Het artikel in Nature Climate Change, gebaseerd op onderzoek door een zestal Europese onderzoeksinstituten, bevat een gedetailleerde analyse van toekomstig klimaatbeleid, gebruikmakend van verschillende energie- en klimaatmodellen. De modellen kijken naar scenario’s zonder klimaatbeleid, naar scenario’s gebaseerd op de huidige beleidsvoorstellen en naar meer ambitieuzere scenario’s gericht op het tweegradendoel.

De studie laat zien dat huidige beleidsvoorstellen onvoldoende zijn om aan het tweegradendoel te voldoen. De studie laat echter ook zien dat het wel degelijk mogelijk is deze doelstelling nog wel te bereiken als verregaand beleid wordt geïmplementeerd. In een zelfstandig gepubliceerde policy brief wordt door het PBL specifiek ingegaan op de invloed van vertraging bij klimaatbeleid. Meer informatie over deze policy brief kan hier worden gevonden.